Skrevet af:
Jesper Beese
29. oktober 2013

Erstatning ved stormskade på bygninger kan påvirke skatten

Gårsdagens uvejr med vindstød, der slog alle rekorder, har forårsaget en lang række større og mindre ødelæggelser i hele landet.
 
Er du en af de uheldige danskere, der står med en slemt skadet erhvervsbygning, udlejningsejendom eller f.eks. en landbrugsejendom, skal du være opmærksom på, at en skadeserstatning kan have skattemæssige konsekvenser for dig eller din virksomhed.


Hvilke ejendomme ikke omfattet

Erstatninger du modtager som følge af skade på ejendomme, der vil kunne afstås skattefrit efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 eller § 9 beskattes ikke. Det er f.eks. erstatninger for skader på dit parcelhus eller eget stuehus du selv bebor , dit eget sommerhus og lignende.

Disse ejendomme omfattes derfor ikke af nedenstående.

Desuden er erstatninger vedrørende ejendomme, der erhvervet som et led i næring ved handel med fast ejendom, ikke omfattet.


En erstatning anses som et salg

Hvis en ejer modtager en erstatnings- eller forsikringssum som følge af en skade på sin erhvervs- eller udlejningsejendom, betragtes erstatnings- eller forsikringssummen som en salgssum iht. ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven.

En modtagen erstatning for en skadet bygning anses derfor behandles som et salg rent skattemæssigt, eller hvor ejendommen ikke er totalskadet, som et delsalg.

Ejeren skal herefter opgøre eventuelle genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven og ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningsloven.


Udskydelse af beskatningen

Der er dog både i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven bestemmelser, der imødegår beskatning i forbindelse med selve modtagelsen/fastsættelsen af erstatningen. Disse regler anvendes såfremt man vælger at genopføre den skadede ejendom og opfylder forudsætningerne i bestemmelserne.

Reglerne bygger på, at der efter afskrivningsloven reguleres i eventuelle afskrivningsgrundlag for den skadede bygning såfremt en erstatning hhv. er større eller mindre end udgifterne til genopførelsen.

Desuden bygger reglerne på, at man efter ejendomsavancebeskatningsloven regulere ejendommens skattemæssige anskaffelsessum såfremt en erstatning er hhv. større eller mindre end udgifterne til genopførelsen.

Udskydelsen består således i, at en eventuel skattemæssig fortjeneste

Der er desuden sammenhæng mellem anvendelsen af reglerne efter afskrivningsloven og reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Endvidere er der flere tidsmæssige frister, der skal overholdes for at reglerne kan anvendes.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere