Skrevet af:
Jesper Beese
9. februar 2023

Din Revisor Informerer - februar 2023


I denne udgave af Din Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:
  • En ud af fem virksomheder angiver ikke moms til tiden. Vær opmærksom på at angive momsen korrekt og inden fristens udløb.

  • Du har nu seks måneders frist efter balancedatoen til at indsende dit selskabs årsrapport. Tidligere havde du kun fem måneder til dette.

  • Som et led i de sædvanlige kundeprocedurer skal din revisor tjekke risikoen for økonomisk kriminalitet. Derfor kan det være, at din revisor beder om eksempelvis identifikationsoplysninger og oplysninger om din virksomheds ejerstruktur.

  • 15-procent reglen i forbindelse med generationsskifte og overdragelse af virksomhed til nærtstående er under pres, da Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse om, at reglen i visse situationer ikke gælder.

  • Satserne for beregning af den skattemæssige værdi af fri bil blev ændret ved årsskiftet.

Du kan også læse bladet som E-paper ved at klikke her

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere