Skrevet af:
Jesper Beese
7. december 2020

Din Revisor Informerer - 4. kvartal 2020


I denne udgave af Din Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:
  • Skatteregler i forbindelse med brug af uniformer. Beskatning kan ikke komme på tale, hvis arbejdstøjet kun må benyttes i arbejdsøjemed.

  • Feriedage fra gammel og ny ferielov. Den nye ferielovs samtidighedsferie trådte i kraft den 1. september 2020.

  • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.

  • Direktør Henrik Skafte fra Pictura har sat sit eget rådgiverhold i et advisory board, som giver både personlig og forretningsmæssig sparring og inspiration.

  • Hvordan skal du forholde dig til den regnskabsmæssige indregning og præsentation af hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.

  • Selv om nogle momsfrister er udsat i forbindelse med coronakrisen, har du stadig mulighed for at betale til de oprindelige frister.

 

Du kan også læse bladet som E-paper ved at klikke her

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere