Skrevet af:
Jesper Beese
6. december 2019

Din Revisor Informerer - 4. kvartal 2019


I denne udgave af Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:
  • De nye feriepengeregler indebærer, at du for fremtiden skal opgøre hver enkelte medarbejders restferie.

  • Virksomheder kan få pålagt at føre elektronisk logbog over de beskæftigede i virksomheden. Virksomheder kan desuden blive pålagt at anvende et anerkendt lønsystem. Begge pålæg skal ses som et led i bekæmpelse af sort arbejde.

  • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.

  • Virksomheden Blue North, som gennem crowdfunding rejste en halv million kroner på to timer.

  • Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer.

  • I serien om it-sikkerhed er turen denne gang kommet til kryptering af visse e-mails.

 

Du kan også læse bladet som E-paper ved at klikke her

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere