Skrevet af:
Jesper Beese
11. september 2020

Din Revisor Informerer - 3. kvartal 2020


I denne udgave af Din Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:
  • Den 1. september trådte reglerne om samtidighedsferie i kraft. Reglerne går forenklet sagt ud på, at man optjener feriedage samtidig med, at disse kan afholdes. 
  • En gennemgang af udvalgte kompensationsordninger og relaterede frister for ansøgning. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at de angivne tidspunkter er de datoer, som var gældende, da bladet var færdigskrevet den 13. august. Folketinget ændrer løbende på fristerne for hjælpepakkerne, og det kan ikke udelukkes, at bladets angivne datoer bliver forældede.

  • I denne coronatid kan du risikere, at nogle af dine kunder ikke kan betale til tiden, måske endda går konkurs. Læs om reglerne for opgørelse af tab på debitorer.

  • Gode råd i forbindelse med at optimere sikkerheden på hjemmearbejdspladsen.
  • Virksomheder har fuldt fradrag for bidrag til velgørenhed i reklameøjemed.

 

Du kan også læse bladet som E-paper ved at klikke her

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere