Skrevet af:
Jesper Beese
8. juni 2022

Din Revisor Informerer - 2. kvartal 2022


I denne udgave af Din Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:
  • Forlængelsen af fristen for at indsende årsrapporten. Tidligere lød fristen på fem måneder efter balancedatoen, men nu får virksomhederne seks måneder til at indsende årsrapporten.

  • Er du hovedaktionær eller nærtstående medaktionær, skal du huske at oplyse om eventuelle transaktioner med dine selskaber.

  • Den 30. september er sidste dato for slutafregning for alle ikke-slutafregnede kompensationsordninger. Det er samtidig muligt at indsende en samlet slutafregning.

  • Softwarevirksomheden Clerk.io vokser voldsomt på både kunde- og medarbejdersiden. Men antallet af ansatte i økonomiafdelingen er det samme.

  • Undgå ekstra renter ved at indbetale din eventuelle restskat senest den 1. juli.

  • Flere virksomheder skal anvende en revisor.

 

Du kan også læse bladet som E-paper ved at klikke her

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere