Skrevet af:
Jesper Beese
8. december 2022

Billige dåseøl i gulpladebilen kostede skat og moms på 65.000 kr. 

Reglerne for kørsel i gulpladebiler under 3 tons totalvægt, der udelukkende er indregistreret til erhvervsmæssig kørsel, er skrappe, og konsekvenserne ved forkert brug af bilen er ofte store.

Det viser endnu en afgørelse fra Landsskatteretten hvor en virksomhedsejer blev stoppet i sin gulpladebil ved den dansk tyske grænse med billige dåseøl i varerummet.

Afgørelsen fra Landsskatteretten
En virksomhedsejer var i Tyskland for at hente bildele hos en leverandør til brug i sin virksomhed i sin gulpladebil – en VW Transporter kassevogn uden særlige indretninger i varerummet.

Ved grænseovergangen standses varebilen af Toldstyrelsen, der konstaterer, at der ud over de erhvervsmæssige motordele i varerummet også forefindes adskillige rammer med Slots øl, Tuborg Classic, Royal øl og mange liter forskellige læskedrikke og vin. Disse varer var til privat brug for virksomhedsejeren.

Virksomhedsejeren havde ikke benyttet sig af muligheden for at købe dagsbevis – formentlig fordi han troede, at hans kørsel var lovlig i gulpladebilen da han jo var afsted i erhvervsmæssig henseende. Virksomhedsejeren benyttede sig desuden af virksomhedsskatteordningen og bilen indgik i ordningen. Bilen var anskaffet til 70.000 kr. inkl. moms og indregistreret som 100% erhvervsmæssig.

Toldstyrelsen videregav oplysningerne til Motorstyrelsen og Skattestyrelsen. Da varebilen var indregistreret til 100% erhvervsmæssig benyttelse og der fandtes private varer i bilen, konstaterede Motorstyrelsen at bilen havde været brugt til privat kørsel da virksomhedsejeren jo havde været forbi et supermarked for at handle de private varer.

Motorstyrelsen traf på baggrund af oplysningerne afgørelse om, at bilen var forkert indregistreret og skulle indregistreres til blandet anvendelse privat/erhverv (papegøjeplader). Bilen blev omregistreret, og virksomhedsejeren fik en regning på privatbenyttelsesafgiften.

Herefter traf Skattestyrelsen afgørelse for årene 2018, 2019 og 2020, hvor virksomhedsejeren dels blev nægtet momsfradraget for købet af bilen på 14.000 kr. og blev beskattet af samlet 104.430 kr. for fri bil i virksomhedsordningen for de tre år.

Skatten må formodes at udgøre ca. 50.000 kr. Skattestyrelsen ændre for 3 år fordi man – når der er konstateret privat brug af bilen – formoder at bilen har været til rådighed for virksomhedsejerens private brug hele tiden. Når denne formodningsregel anvendes, er det virksomhedsejeren der skal sandsynliggøre, at bilen ikke har været til rådighed for privat kørsel. Denne bevisbyrde kunne virksomhedsejeren ikke løfte.

Virksomhedsejeren fik heller ikke held til at overbevise Skattestyrelsen om, at bilen var specialindrettet. Var dette lykkes, kunne besøget i supermarkedet have været at betragte som et lovligt svinkeærinde og beskatning af fri bil kunne have været undgået.

Den samlede regning for de billige dåseøl løb derfor op i ca. 65.000 kr. i moms og skat plus den opkrævede privatbenyttelsesafgift. Derudover må det formodes, at virksomhedsejeren også har haft udgifter til den rådgiver, der har hjulpet i forbindelse med sagen for Landsskatteretten.

Du kan læse hele afgørelsen her >>.

Kommentar
Afgørelsen kan forekomme barsk – men er helt efter bogen.

Havde virksomhedsejeren undersøgt reglerne for svinkeærinder, havde han konstateret, at det ikke var muligt at afvige fra den erhvervsmæssige rute for at handle privat.

Han kunne i stedet have købt et dagsbevis til privat kørsel i varebilen - så havde dåseøllene mv. stadig været billige – netop fordi hans kørsel dermed havde været lovlig både ift. afgifter, moms og skat.

Nogen vil nok spørge sig selv om, hvorfor virksomhedsejeren så ikke oplyste til Toldstyrelsen, at øllene m.v. i kasserummet var til brug i virksomheden. Det er der sandsynligvis en ret kort forklaring på. Det er nemlig kun tilladt at indfører de nævnte varer uden danske punktafgifter til eget forbrug.

Såfremt varerne skulle bruges i virksomheden, skulle virksomheden forud for købet lade sig registrere for import af punktafgiftspligtige varer og emballage, og dermed afregne danske punktafgifter af de importerede varer.

Reglerne for kørsel i gulpladebiler under 3 tons, ej specialindrettet
Biler uden specialindretninger, fastmonterede værktøjshylder og lignende indretninger betragtes ikke som specialindrettede varebiler.

For ikke specialindrettede varebiler under 3 tons indregistreret til 100% erhvervsmæssig brug, har virksomheden ret til momsfradrag ifm. anskaffelsen af bilen og driften af bilen. Der betales ikke privatbenyttelsesafgift og bilen behandles skattemæssigt som et 100% erhvervsmæssigt anvendt aktiv.

Når bilen er indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, er det derfor ikke tilladt at køre nogen former for privat kørsel i bilen.

Udgangspunktet er derfor fra Skattestyrelsens side, at al kørsel i sådan bil erhvervsmæssig med mindre privat kørsel i bilen rent faktisk konstateres.

Når der først konstateres privat kørsel i bilen, er det virksomhedsejeren der skal bevise, at bilen ikke står til rådighed for privat benyttelse – og det er ikke nogen nem opgave at løfte.

Motorstyrelsen har udarbejdet en oversigt over, hvad der er lovlig kørsel i de forskellige biltyper – du kan finde oversigten her >>.

Reglerne er skrappe, og der er ikke mange muligheder for kørsel ud over hvad der naturligt er rent erhvervsmæssig kørsel – f.eks. kørsel til kunder og leverandører osv. Derudover er det f.eks. helt undtagelsesvist tilladt for den ansatte at bruge bilen til at hente frokosten i – vel og mærke hvis kørslen sker i arbejdstiden.

Mange tror, at man gerne må afgive fra den erhvervsmæssige rute i gulpladebilen der ikke er specialindrettet – f.eks. at handle ind på vej hjem fra arbejde. Dette er dog en udbredt misforståelse.

Det er nemlig på ingen måde tilladt at lave de såkaldte svinkeærinder da denne regel KUN gælder specialindrettede gulpladebiler – eksempelvis de mere traditionelle håndværkerbiler.

Det betyder, at man bliver nødt til at benytte muligheden for at købe et dagsbevis hvis man vil undgå de skatte- og momsmæssige konsekvenser ved privat kørsel i gulpladebilen, der ikke er specialindrettet.

Dagsbeviser
Et dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en bil på gule plader registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 tons.

Du skal have den registrerede ejer eller brugers tilladelse til at købe dagsbevis til en virksomheds gulpladebil. Du kan ikke købe dagsbevis til trailere, påhængsvogne eller køretøjer, der er fritaget for afgift, fx mandskabsvogne.

  • Et dagsbevis gælder i op til ét døgn. Køber du dagsbeviset før den dato, du skal bruge det, gælder det fra kl. 00 til 23.59. Køber du det den dag, du skal bruge det, gælder det fra købstidspunktet til kl. 23.59.
  • Du kan højst købe 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.
  • Køb dagsbevis i appen "Dagsbevis", og hav det klar på mobilen efter 5 minutter.
  • Køb dagsbevis i Motorregistret. Print eller tag et skærmbillede af kvitteringen, og medbring det i bilen.
  • Du skal betale med betalingskort i både appen og i Motorregistret.

Prisen for dagsbeviset 185 kr. for biler u/tons hvor der ikke er trukket moms ved købet af bilen samt for biler mellem 3 og 4 tons uanset om der er trukket moms ved købet eller ej.

For biler under 3 tons er prisen 225 kr. pr. dag hvis der er trukket moms ved købet af bilen.

Hvis du som arbejdsgiver betaler dagsbeviset for en af dine ansatte private benyttelse af virksomhedens varebil, skal der ske beskatningen af prisen som løn hos den ansatte.

Der er ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere