Skrevet af:
Jesper Beese
24. september 2013

Bagatelgrænser for personalegoder 2013 og 2014

Regulering af visse beløbsgrænser blev fastfrosset ved Forårspakke 2.0 til og med 2013.

Fra og med 2014 bliver visse beløbsgrænser igen reguleret af SKAT.

To interessante grænser vedrørende personalegoder reguleres.

Goder stillet til rådighed for arbejdet
Grænsen for personalegoder, der i overvejende grad er stillet til rådighed for den ansattes arbejde er hævet til 5.600 kr. i 2014. For 2013 udgør denne sats 5.500 kr.
 
Overskrides beløbsgrænsen er den ansatte skattepligt af hele værdien af de modtagne goder. De goder, der omfattes af denne grænse er f.eks. aviser, arbejdstøj og arbejdsgiverbetalt vaccination.

Mindre personalegoder
Grænsen de såkaldte mindre personalegoder ændres i 2014 til 1.100 kr. For 2013 er grænsen 1.000 kr. Goder omfattet af denne bagatelgrænsen er f.eks. fodboldbilletter, vingaver, årskort til div. forlystelser m.v..
 
Såfremt grænsen overskrides inden for et indkomstår, skal den ansatte selv medregne værdien af goderne på selvangivelsen.

Julegaver til personalet
Desuden bør nævnes, at julegaver til virksomhedens ansatte må nu have en værdi på 800 kr. i 2014 uden at det udløser beskatning. 

For 2013 var grænsen alene 700 kr. Dog er det stadig sådan, at gaver i form af kontanter, og gavekort, der kan ombyttes til kontanter udløser skattepligt for den ansatte.

Husk at en modtagen julegave tæller med i de maksimalt 1.100 kr. for 2014 nævnt ovenfor.

Se alle satser for 2013 og 2014 på SKATs hjemmeside her >>

 

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere