Skrevet af:
Jesper Beese
7. marts 2015

6 skattefradrag du selv skal indberette

Selv om SKAT automatisk modtager indberetning af rigtig mange oplysninger, så er der stadig områder, hvor du selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse.

På indtægtssiden skal der blandt andet ske indberetning, hvis du har haft indkomst ved arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver. Du skal også selv indberette gevinster på aktier mv. i udenlandske depoter.

På fradragssiden skal der blandt andet ske indberetning af:


1. Renter af privat gæld
Skylder du penge til din familie eller til en god bekendt – og betaler du renter af gælden – skal du selv indberette fradraget til SKAT. Du får kun fradraget, hvis du giver oplysninger om modtageren.


2. Befordringsfradrag
For langt de fleste er der fortrykt et befordringsfradrag. Du bør dog altid tjekke, om det er korrekt. 

F.eks. bør du tjekke om antallet af arbejdsdage er korrekt i SKATs system. Desuden skal du huske at tilrette fradraget hvis du har haft hjemmearbejdsdage eller lignende.

Du bør desuden tjekke, om SKATs beregning af transportvejens længde svarer til den afstand, som du kører dagligt.

Husk også der er mulighed for forhøjet fradrag ved bopæl i visse udkantskommuner.


3. Engangsprovisioner af lån og garantier
Disse udgifter kan fradrages, hvis lånet eller garantien har en løbetid på under 2 år. Fradraget fremgår normalt af årsopgørelsen fra banken, men indberettes ikke til SKAT. 


4. Rejsefradrag
Hvis du har været på rejse for din arbejdsgiver, og har du selv dækket udgifterne, kan du fratrække 464 kr. pr. døgn til kost og 199 kr. til logi. Dog højst 25.500 kr. 

Har du fratrukket i tidligere år, vil der være fortrykt et fradrag. Husk at tjekke om det er korrekt.
 
Hvis du har fået dækket dine faktiske udgifter til mad og drikke efter regning af din arbejdsgiver, kan du fradrage 25 % af kostsatsen til dækning af småfornødenheder. Det svarer til 116 kr. pr. døgn, som rejserne har varet + 1/24 heraf for tilsluttende timer.


5. Tab på tilgodehavender i forbindelse med konkurser
Har du tabt penge på firmaer, der er gået konkurs, fx flyselskaber, rejsebureauer eller møbelforretninger, kan du fratrække tabet, hvis det overstiger en bagatelgrænse på 2.000 kr. Det er et krav, at tilgodehavendet er opstået den 27. januar 2010 eller derefter.


6. Indskud på etableringskonto eller iværksætteropsparing
Har du indskudt penge på sådanne konti, skal du selv huske at indberette fradraget til SKAT. Faktisk kan du få fradrag, selvom du endnu ikke har indskudt penge. Fristen udløber først den 15. maj. Har du startet egen virksomhed efter nytår, kan du under visse betingelser få fradrag helt uden at indskyde penge.
 

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere