Skrevet af:
Jesper Beese
5. juli 2014

100% momsfradrag for hotelovernatninger

Med Vækstplan DK blev momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark forhøjet fra 50 til 75 pct. med virkning fra 1. januar 2014.

Aftaleparterne bag aftale om Vækstpakke 2014 er enige om at forbedre vilkårene for turismeerhvervet yderligere ved at forhøje momsfradraget for hotelovernatninger, så danske og udenlandske virksomheder får fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark.

Ændringen kommer til at gælde fra og med 1. januar 2015.

Det danske turismeerhverv er i konkurrence med tilsvarende erhverv i andre EU-lande, hvor flere har fuld fradragsret på hotelovernatninger.

Ved at indføre fuld fradragsret for danske og udenlandske virksomheders momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark forbedres erhvervets muligheder for at tiltrække danske og udenlandske erhvervskunder.

Husk stadig, at det forsat kun vil være selve overnatningsudgiften, der berettiger til 100% momsfradrag.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere