Skrevet af:
Jesper Beese
29. februar 2024

Årsopgørelsen 2023 kan ses på TastSelv fra 8. marts 2024

Læs bl.a. mere om hvilke fradrag og indtægter du selv skal sørge for at oplyse. Det kan nemlig blive dyrt at glemme noget. Vær også opmærksom på, at du kan spare renter ved tidligere indbetaling af restskat.
 
Mandag den 11. marts bliver dagen, hvor Skattestyrelsen officielt åbner for adgangen til årsopgørelsen for 2023. Går alt som det plejer, vil du dog allerede fra fredag den 8. marts 2024 kunne se din årsopgørelse på TastSelv.

Overskydende skatter

Hvis du skal have penge tilbage (overskydende skat) starter Skattestyrelsen udbetalingerne 12. april 2024. For første gang i mange år får du endda renter af skatten du får tilbage. Hele 0,8% bliver det til hvilket svarer til 80 kr. hvis du skal have 10.000 kr. retur.
 
Restskatter
Hvis du allerede nu ved, at du skal betale penge tilbage kan det være en god ide at fremskynde denne proces og betale ind frivilligt via TastSelv. 

Du betaler nemlig betydelige renter - som du heller ikke har fradrag for - især hvis du lader en restskat indregne i forskudsopgørelsen for 2025.

Betaler du senest 1/7-2024 koster det en dag-til-dag rente på 5,5% regnet fra 1/1-2024. Betaler du først efter 1/7-2024 koster det 7,5% i det såkaldte procenttillæg. Ved en restskat på 15.000 kr. betaler du altså rente på 1.125 kr. hvis du ikke betaler restskatten senest 1/7-2024. Betaler du allerede restskatten nu, så kan du til sammenligning slippe med ca. 140 kr. i rente.

Kontroller altid oplysningerne
Årsopgørelser bliver dannet på baggrund af mange millioner oplysninger, som Skattestyrelsen modtager fra banker, arbejdsgivere, pensionsselskaber mv. De mange informationer, som Skattestyrelsen modtager automatisk, betyder, at langt de fleste ikke behøver at foretage sig noget.

Husk dog ALTID at tjekke om indberetningerne er korrekte og rette oplysningsskemaet hvis du finder fejl.

Dannes din årsopgørelse ikke automatisk skal du altid selv foretage dig noget, og det er ikke en god ide at være passiv.

Du skal bl.a. altid indberette oplysningsskemaet i tilfælde hvor du har:
 • selvstændig virksomhed
 • udenlandsk indkomst eller ejendom i udlandet
 • er flyttet til eller fra Danmark
 • udlejet din bolig, som du ikke selv bor i
 • anparter, der ikke er omfattet af "anpartsreglerne"

Listen er ikke udtømmende.

Indberetter du ikke inden fristens udløb, som i disse tilfælde er 1/7-2024, så vanker der et skattetillæg på op til 5.000 kr. i første omgang. Dette også i tilfælde, hvor du ikke har noget at supplere de data med, som Skattestyrelsen allerede har. 

Du skal selv huske at oplyse følgende:

 • Befordringsfradrag (kørselsfradrag)
 • Servicefradrag
 • Gevinst og tab på aktier og andre værdipapirer
 • Gevinst og tab på kryptovaluta
 • Indtægter fra deleøkonomi (f.eks. udlejning af værelse, bolig og bil)
 • Børne- og ægtefællebidrag
 • Kost og logi efter rejsereglerne
 • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser og andre lønmodtagerfradrag

Glemmer du et fradrag i første omgang er det ikke en katastrofe - du kan altid få rettet din årsopgørelse for 2023 indtil 1/5-2027. Herefter er fradraget forældet og dermed tabt.

Glemmer du derimod en indtægt eller en gevinst f.eks. salg af aktier kan Skattestyrelsen som regel altid rette dette uanset hvor lang tid der går - blot at Skattestyrelsen reagere inden der er gået 6 måneder fra forholdet blev klart for dem OG der som minimum er tale om det, der i jurasprog hedder "groft uagtsomt".


Tidsplanen for årsopgørelsen 2023
 • Januar 2024: Skattestyrelsen modtager oplysninger fra indberetterne.
 • Februar 2024: Skattestyrelsen samler de modtagne oplysninger.
 • 11. marts 2024: Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv.
 • 12. april 2024: Første udbetaling af overskydende skat 
 • 1. maj 2024: Sidste frist for at rette i årsopgørelsen
 • 1. juli 2024: Deadline for at udfylde oplysningsskemaet hvis du har virksomhed, arbejder i udlandet osv.
 • 1. juli 2024: Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere