Danrevi
Tommerup
Stationsvej 17
5690 Tommerup
Tlf: 6476 2075
Fax: 6476 3675
CVR: 31896444

Revision Fyn

Revision Fyn er en revisionsvirksomhed beliggende i den gamle stationsbygning i Tommerup Stationsby.

Vi beskæftiger os primært med mindre og mellemstore virksomheder, hovedsagelig beliggende på Fyn.

Vi løser opgaver for mange typer af virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder, aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, andelsboligforeninger, fonde, legater, foreninger m.v.

Vi tilbyder de ydelser, som mindre og mellemstore private virksomheder efterspørger:
  • Regnskabsudarbejdelse og revision
  • Udarbejdelse af selvangivelse og kapitalforklaring
  • Bogføring for alle typer og størrelser af virksomheder
  • Skatterådgivning, herunder også assistance i skattesager
  • Køb og salg af virksomheder
  • Generationsskifte
  • Omstrukturering
  • Udarbejdelse af budgetter
  • Rådgivning og støtte til nystartede virksomheder