Danrevi
Hornslet
Byvej 2
8543 Hornslet

Skov Revision

Stærkt og tæt samarbejde
Skov Revisions sortiment omfatter alle gængse revisor-ydelser, der leveres med et kunde- og serviceorienteret fokus. Det indbefatter også en helhedsorienteret tilgang til at rådgive og vejlede vores kunder.

Bag Skov Revisions evne til at være sparringspartner ligger års erfaringer, en naturlig interesse for og indlevelse i kundernes forretningsmæssige forhold.

Derfor stræber vi konstant efter at bidrage med kvalificeret sparring, aktionsorienterede initiativ, en løbende dialog, dynamisk viden og kompetence. Tilsammen betyder det, at vi gør de hårde tal til bløde værdier, der er med til at sikre gode resultater for vores kunder.

Det er karakteristisk for Skov Revision, at virksomhedens medarbejdere løfter alle revisions- og regnskabsopgaver professionelt og med en udpræget serviceorienteret holdning.

Læg dertil en faglig indsigt og et stort indblik i kundernes forretningsgange. Det indebærer, at Skov Revision i mange tilfælde optræde som en pragmatisk og værdifuld rådgiver for ledelse og indehavere.

Arbejdsområderne hos Skov Revision dækker bredt og omfatter de alle ydelser, som små- og mellemstore virksomheder har brug for.  Hver kunde og hver opgave behandles individuelt og ydelserne tilrettelægges, så det passer optimalt til den aktuelle situation.

Nedenfor kan du se et bredt udpluk af vores ydelser.

Administrative opgaver:
 • Lønadministration
 • Fakturering

Revision og regnskab:

 • Udarbejdelse og indberetning af momsopgørelse
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Udarbejdelse af årsregnskab 
 • Revision af årsregnskab
 • Rådgivning om virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning

Generel rådgivning

 • Etablering af virksomhed 
 • Etablering eller ændring af selskabsform
 • Virksomhedsomdannelse fra en driftsform til en anden 
 • Generationsskifte, ofte med stiftelse af holdingselskab 
 • Køb og salg af virksomhed
 • Alle skattemæssige emner 

Bogholderi

 • Indtastning af kasserapporter eller bilag 
 • Udarbejdelse af momsangivelse 
 • Udarbejdelse af balance 
 • Budgetopfølgning 
 • Gennemgang af bogføring ved momsangivelse