Andre erklæringer end regnskabserklæringer

Tid og Sted

8. oktober 2019

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

24. september 2019

Pris inkl. moms

2.150 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Formål

Kurset omhandler andre erklæringer, dvs. erklæringer på andet end årsrapporter.

Revisorer afgiver som bekendt masser af andre erklæringer end erklæringer på årsrapporter. På kurset omtales nogle af disse andre erklæringer. I den forbindelse omtales de enkelte erklæringsstandarder og valg af erklæring, herunder fortrykte erklæringer, der i praksis ofte giver anledning til udfordringer. Formålet med denne del af kurset er, at du bliver bedre til at vælge den korrekte erklæring og – hvis der ikke er en standarderklæring, som du kan bruge – at udforme en korrekt erklæring, således at du undgår fejl i dine andre erklæringer. 

Dele af kurset har særligt fokus på selskabsretlige erklæringer. Formålet med denne del af kurset er, at du undgår typiske fejl og faldgruber i forbindelse med udvalgte selskabsretlige transaktioner og erklæringer, og at du bliver bedre til at anvende de selskabsretlige regler korrekt.

 

Indhold

Kurset omhandler bl.a. følgende:

 • Valg af erklæring:
  • Erklæringsstandarderne og erklæringsbekendtgørelsen
  • Beslutningstræer
 • Fortrykte erklæringer:
  • Beslutningstræ
 • Modifikationer af konklusionen (forbehold) og fremhævelser m.v. (supplerende oplysninger) i andre erklæringer
 • Erklæringer om hoved- og nøgletal
 • Udvalgte selskabsretlige transaktioner og erklæringer – typiske fejl og faldgruber.

Kurset indeholder en række opgaver med tilhørende vejledende løsninger.

 

Målgruppe

Kurset er møntet på godkendte revisorer og ledende medarbejdere.

 

Underviser

Jesper Seehausen, cand.merc.aud., ph.d., LL.M.

Jesper er seniorkonsulent i Faglig udviklingsafdeling i Beierholm, ekstern lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet og medlem af FSR – danske revisorers selskabsretsgruppe. Jesper er en særdeles erfaren og efterspurgt underviser og har skrevet adskillige artikler og bøger om bl.a. erklæringsmæssige og selskabsretlige forhold.

Se mere på www.jesperseehausen.dk.

 

Timefordeling

8 timers efteruddannelse i kategorien "Revision og erklæringer"