Se vores afholdte kurser i 2018

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om nye kurser til konkurrencedygtige priser.

Aktuel revision og Ferieloven

Fordeling timer:
Aktuel revision:
7 timer og ferieloven 2 timer

Undervisere:
Aktuel revision
Christian Andreasen, statsaut. revisor, Danrevi Horsens
Tom Cortsen, statsaut. revisor, Danrevi Løgstør
Hans Høj Nygaard, statsaut. revisor, Danrevi Hornslet

Ferieloven:
Tina Møller, advokat, Ret & Råd

Kursusbeskrivelse:
Aktuel revision

1. Kvalitetskontrol 
2. Revisornævnskendelser mv. 
3. Udvidet gennemgang 
4. Revisionsprocessen / udvalgte områder
  a. Aftalebreve 
  b. Primo balancer / åbningsbalancer
  c. Udviklingsprojekter 
  d. Varelager 
  e. Igangværende arbejder 
  f. Omsætning 
  g. Going Concern 
  h. Persondataforordningen 
5. Erklæringer
  a. Nyt på erklæringer 
  b. Andre erklæringer med sikkerhed, særligt om selskabets retlige erklæringer 
6. Projektregnskaber 
7. Assistance med opstilling // fravalg af revision

Ferieloven
Gennemgang af nye regler

Ejendomme regnskab og skat

Undervisere
Jesper Stensbjerre BDO og Jesper Larsen BDO.

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien retslige krav

Kursusbeskrivelse
Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme:
- Muligheder efter årsregnskabsloven
- Op- og nedskrivninger efter årsregnskabsloven
- Notekrav efter årsregnskabsloven

Værdiansættelse af investeringsejendomme:
- Afkastbaseret model
- DCF-model

Revision af investeringsejendomme:
- Samspil mellem ledelse og revisor (hvordan undgår vi selvrevision)
- Dokumentationskrav, herunder professionel skepsis
- Brug af eksperter

Skat på ejendomme:
- Ejendomsavancebeskatning
- Skat ved salg af ejendomme

Aktuelt regnskab og Persondatalove

Undervisere:
Aktuelt regnskab:
Torben Johansen, BDO

Persondatalove:
Jakob Bernhoft Revisorjura.dk

Fordeling timer:
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien retslige krav og 2 timer i kategorien retslige krav.

Kursusbeskrivelse:
Ændringer i årsregnskabsloven samt aktuelle emner.
Brush up på ændringer i persondatalovene.

Hvidvaskreglerne

Underviser
Jakob Bernhoft Revisorjura.dk

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien retslige krav.

Kursusbeskrivelse
Gennemgang af hvidvasklovens bestemmelser ift. arbejdet som revisor.

Aktuel skat

Undervisere
Martin Jensen, Advitax og Ebbe Melchior, Revitax

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien skat.

Kursusbeskrivelse
Aktuelle lovændringer, seneste afgørelser og relevante skatteretlige problemstillinger.

Aktuel skat for assistenter

Underviser
Jesper Larsen, BDO

Fordeling timer
Kursusdagen svarer til 7 timer i kategorien skat.

Kursusbeskrivelse
  • Virksomhedsskatteordningen 
  • Værdiansættelser ved overdragelse af enkeltaktiver mellem hovedaktionær og selskab.
  • Firmabilbeskatning
  • Etablerings- og iværksætterkonto
  • Skat og fast ejendom, afskrivninger, avancebeskatning m.v.