Danrevi
Søndersø
Industrivej 5
5471 Søndersø

Danrevi Søndersø

Danrevi Søndersø, Godkendt Revisionsaktieselskab er grundlagt i 1978. Firmaet er i dag ejet af registreret revisor Claus Langaa, der har været med i ejerkredsen siden 1999.

Firmaet beskæftiger i dag 4 ansatte, heraf 2 registrerede revisorer og 2 revisorassistenter, der alle har oparbejdet en stor teoretisk viden, der gennem et systematiseret uddannelsesprogram løbende vedligeholdes og udbygges.

Vore kunder består af mindre og mellemstore kunder primært beliggende i Nordfyns Kommune. Vi løser opgaver for selskaber, interessentskaber, personligt ejede virksomheder, fonde, legater, offentlige institutioner mv.

Vi betjener vore kunder inden for regnskabsvæsen, revision, budgettering, bogføring, skat, opstart af personlig virksomhed og rådgivning omkring selskabsstiftelse og generationsskifter samt inden for andre områder, der er relevante for at kunne drive en virksomhed.